Op 1 april 2023 wordt de NIPT (niet-invasieve prenatale test) onderdeel van het reguliere programma prenatale (tijdens de zwangerschap ) screening (onderzoek). Wat verandert er? En hoe ziet de overgang naar deze nieuwe situatie eruit?

Voor meer informatie Veranderingen NIPT per 1 april 2023 | Prenatale en neonatale screeningen (pns.nl)